DELFINOTERAPIA ZALECANA JEST SZCZEGOLNIE NA PONIŻSZE PROBLEMY ZDROWOTNE:

-Zaburzenia neurologiczne

-Wczesny dziecięcy autyzm

-Mózgowe Porażenie Dziecięce

-Zespół Downa

<a href="https://www.miorologi.it" title="replica orologi">replica orologi</a>

-Opóźnienie rozwoju umysłoweg i mowy

-ADHD 

-Depresja (z wyjątkiem depresji endogennej)

-Zaburzenia nerwicowe

-Nerwice dziecięce (fobia, moczenie mimowolne)

-Rozległe urazy psychiczne i złożona trauma

-Bóle głowy

-Ogólne zaburzenia psychiczne i somatyczne

 

 

        Mózgowe Porażenie Dziecięce

       Zajęcia z delfinami pomagają odprężyć mięśnie , zmniejszyć ilość ruchów

 

 

        Wczesny dziecięcy autyzm i zaburzenia autystyczne 

       Terapia z delfinami pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne, poprawić współdziałania narządów zmysłowych, poprawić stan emocjonalny i zachowanie dziecka

 

        Opóźnienie rozwoju umysłowego i mowy

        Delfinoterapia przyśpiesza rozwój fizyczny i językowy, daje dziecku niezapomniane doświadczenie we współdziałaniu z naturą. 

 

 

        Zaburzenia zachowania i emocji (behawioralne i emocjonalne) dorosłych i dzieci

        Terapia z delfinami poprawia koncentrację, prowadzi do obniżenia negatywnych objawów zachowania.

 

        Zaburzenia stresowe pourazowe

        Zajęcia prowadzą do zrównoważenia emocji, rozwijają umiejętności koomunikacyjne, poprawiają ogólny stan zdrowia.

 

 

 

 

Przeciwwskazania:    

- nowotwory, torbiele

-epilepsja warunkowo (bezdechy podczas napadu)

-ogólne przeciwwskazaania do rehabilitacji

-ostre choroby układu oddechowego